“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

-Thomas Jefferson, 1776
Previous

Recent din Intrebari si raspunsuri

INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI

INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI Postat de on 30 iun. 2018

Recent din Stiri Juridice

Onorarii avocat

Onorarii avocat Postat de on 12 iun. 2018
Next

Postari Recente

Contestatie la executare in conditiile codului de procedura fiscala. Sechestru, bunuri, sursa de venit.

Conform art. 227 Cod proc. fiscala – Reguli privind executarea silită (1) Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanțelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepția cazului în care din motive obiective în legătură cu situația patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.   Codul de procedură fiscală arata in art. 227, ordinea în care sunt supuse sechestrării şi ulterioarei vanzari bunurile urmăribile proprietate a debitorului. Astfel : (2) Sunt supuse sechestrării și valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta și/sau identificate de către organul de executare silită, în următoarea ordine: a) bunurile mobile și imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit; b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfășurarea activității care constituie principala sursă de venit; c) bunurile mobile și imobile ce se află temporar în deținerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing și altele; d) ansamblu de bunuri în condițiile prevederilor art. 246; e) mașini-unelte, utilaje, materii prime și materiale și alte bunuri mobile, precum și bunuri imobile ce servesc activității care constituie principala sursă de venit; f) produse finite. Daca Organul fiscal  trece la sechestrarea bunurilor in vederea valorificarii lor, iar bunurile reprezinta singura sursa de venit, se poate contesta in instanta Procesul verbal de sechestru....

Continuare

INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI

iun. 30, 18 INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI

Postat de in Intrebari si raspunsuri

Cum se înfiintează o asociatie de proprietari? Acte necesare Statut / Act constitutiv Acord de asociere Obtinere hotarare judecatoreasca de infiintare a asociatiei Depunerea dosarului la ANAF in vederea obtinerii CIF-ului Depunerea la ANAF a formularului 10.   Potrivit Legii nr. 230/2007, asociația de proprietari are drept scop administrarea și gestionarea proprietății comune care, pe lângă drepturi, impune si obligații pentru toți proprietarii.  Întrunire înaintea constituirii asociaţiei Anterior adunării generale de constituire, proprietarii din clădirile cu mai multe apartamente se pot întruni pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari sau la transformarea asociației de locatari în asociație de proprietari. Totodată, vor hotărî și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora și la data de convocare a adunării de constituire. Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți cei prezenți. Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea generală de constituire, proprietarii se convoacă prin afișare într-un loc vizibil. Înfiinţare Asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, din cadrul unei clădiri. Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere, tabel care va conține, în mod obligatoriu, următoarele: numele și prenumele proprietarului; adresa; codul numeric personal + seria și numărul actului de identitate; indicarea titlului de proprietate; data exprimării voinței de asociere; semnătura. Dacă nu este întrunit cvorumul de jumătate plus unu (proprietari prezenţi), o nouă convocare va avea loc, după cel puțin 5 zile de la data primei convocări. În cazul în care nici la a doua convocare nu se poate realiza acordul de asociere din lipsa cvorumului, se face o a treia convocare, după cel puțin 5 zile de la data celei de-a doua convocări. După a treia convocare a adunării generale de constituire, acordul de asociere se consideră realizat, sub condiția exprimării voinței de asociere, consemnată în tabelul nominal, anexă la acordul...

Continuare

SERVICII REGISTRUL COMERTULUI

iun. 26, 18 SERVICII REGISTRUL COMERTULUI

Postat de in Registrul Comertului

Modificarea denumirii Înscrierea sau modificarea emblemei Schimbarea formei juridice Transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ Schimbarea sediului social în alt judeţ Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru Prelungirea duratei de funcţionare Reducerea duratei de funcţionare Modificarea obiectului de activitate Actualizarea obiectului de activitate Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere Majorarea capitalului social Reducerea capitalului social Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale Suspendarea sau reluarea activităţii Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare Menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare Modificările la actele constitutive ale GIE şi GEIE Modificarea datelor de identificare Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare Excluderea sau retragerea asociaţilor Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă Fuziunea transfrontalieră Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi existente Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi nou constituite Divizarea totală Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte Corectare erori...

Continuare

Adeverinta vechime munca. Cum obtii actul cu care poti dovedi cat ai lucrat la angajatorii tai

iun. 12, 18 Adeverinta vechime munca. Cum obtii actul cu care poti dovedi cat ai lucrat la angajatorii tai

Postat de in Dreptul Muncii

Adeverință vechime muncă 2018: Cum obții actul cu care poți dovedi cât ai lucrat la angajatorii tăi În momentul de față, există două situații diferite în care se poate obține adeverința de vechime în muncă, după cum reiese din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (Revisal). 1. Eliberarea automată de către angajator. De la sfârșitul anului 2016, angajatorii sunt obligați să elibereze automat, la încetarea contractului individual de muncă, o adeverință de vechime în muncă. Concret, salariatului trebuie să i se dea o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, dar și un extras din Revisal. 2. Eliberarea la cerere de către angajator. În același timp, orice actual sau fost salariat poate cere oricând, de la angajatorul său, o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate (după cum rezultă din Revisal și din dosarul personal al angajatului) ori un extras din Revisal (datat și certificat pentru conformitate). Documentul trebuie acordat de angajator în cel mult 15 zile de la data solicitării sale. In plus, mai există și varianta obținerii unui extras din Revisal de la inspectoratele teritoriale de muncă. Mai precis, se poate apela la această variantă atunci când salariatul cere angajatorului un extras, iar acesta nu-l poate elibera. Astfel, inspectoratele eliberează extrasul din Revisal, din care să rezulte activitatea desfășurată la angajator, în calitate de salariat, în cel mult 15 zile de la data solicitării. Pentru locurile de munca mai vechi care s-au desfiintat, se solicita informatii de la Arhivele...

Continuare

Recuperari creante

iun. 03, 18 Recuperari creante

Postat de in Drept Civil

Cabinetul nostru are intotdeauna ca scop colectarea creantelor pe cale amiabila. Totusi, in cazul in care este necesara actiunea pe cale juridica, putem gestiona intregul proces, incepand de la prima recomandare, pana la judecata si executare. Va informam intotdeauna cu privire la costurile prevazute inainte de a initia orice demers si va sfatuim cu privire la raportul costuri versus potential succes. Costul si intervalul de timp al actiunilor pe cale juridica variaza de la caz la caz. Acest serviciu presupune un grad sporit de complexitate pentru care personalizam demersurile in functie de fiecare dosar in parte, tinand cont de solvabilitatea debitorilor si de feedback-ul pe care il dau acestia. Pentru serviciul de recuperare creante scadentele acestora sunt cuprinse intre 31 de zile si termenul general de prescriptie de 3 ani, tinandu-se cont de termenele de prescriptie speciale de un an si doi ani pentru anumiti profesionisti (contabili, arhitecti, avocati etc.) Contactati-ne la nr. tel. 0723646221 sau la adresa de email: ...

Continuare

Suplinire consimtamant autorizare. Ordonanta presedintiala. Emitere pasaport minor. Inscriere gradinita, scoala. Deplasare minor in strainatate.

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, reglementeaza cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului. Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, altor reprezentanti legali ai sai, precum si oricaror persoane carora acesta le-a fost plasat in mod legal. In situatia cand drepturile acestora nu sunt respectate, se poate obtine suplinirea consimtamantului parintelui pentru orice situatie. Suplinirea consimtamantului parintelui care refuza sa isi manifeste acordul. Una din cele mai frecvente situatii este aceea in care, unul din parinti refuza sa isi manifeste acordul cu privire la deplasarea minorului in strainatate impreuna cu celalalt parinte. In acest caz, pentru suplinirea consimtamantului, avem calea actiunii in justitie prin intermediul careia putem obtine o hotarare judecatoreasca care sa suplineasca acordul celuilalt parinte. Se poate solicita in instanta suplinirea consimtamantului pentru emiterea pasaportului minorului; pentru inscrierea la gradinita, la scoala, suplinirea consimtamantului parintelui pentru eliberarea pasaportului si deplasarea minorului in strainatate. Cum procedam in situatia in care termenele acordate de catre instanta sunt prea lungi si exista posibilitatea ca pana la solutionarea cauzei, hotararea judecatoreasca sa nu ne mai fie de folos.  Spre exemplu, in cazul in care am planuit sa plecam in strainatate cu copilul peste doua luni de zile, iar instanta de judecata a dat termen, sa spunem, peste trei luni. In acest caz avem posibilitatea unei solutionari urgente, prin promovarea unei actiuni in procedura de urgenta,  numita procedura ordonantei presedintiale. Prin acest mijloc procesual, avem sansa de a obtine in termen scurt solutia dorita. Pentru a putea promova o cerere de ordonanta presedintiala trebuie sa introduceti si actiunea de drept comun pentru suplinirea consimtamantului. Actiunea de drept comun este cea care se judeca in procedura obisnuita si care poate avea o durata lunga de...

Continuare