“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

-Thomas Jefferson, 1776

Conversia creditelor din valuta in lei

oct. 12, 14 Conversia creditelor din valuta in lei

Postat de in Contencios Administrativ

Conversia creditelor din valuta in lei. Conditiile in care s-ar putea realiza conversia creditelor din valuta (CHF, euro, dolari) in lei   Conform Directivei 2014/17/UE, „cursul de schimb la care se efectuează conversia este rata de schimb a pietei aplicabilă în ziua aplicării conversiei, dacă contractul de credit nu specifică altfel.” Aceasta directivă europeană urmeaza sa fie transpusă în legislaţia naţională în termen de doi ani, respective pana in martie 2016. Senatul a adoptat o propunere legislativa, aflat acum in dezbaterea Parlamentului, avand in vedere si propunerile BNR, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 50/2010 privind contractele pentru consumatori, care prevede posibilitatea conversiei creditelor din valuta in lei, fara mentinerea altor costuri (comisioane). Propunerea legislativă prevede includerea unor clauze în contractele de credit încheiate în valuta prin care se instituie dreptul consumatorului de a opta pentru convertirea creditului într-o monedă alternativă, fără comisioane, şi se stabileşte la cursul de schimb la care se efectuează conversia. Aceasta poate să fie moneda în care în principal consumatorul îşi are veniturile, fie moneda statului membru UE în care consumatorul fie şi-a avut reşedinţa la momentul la care a fost încheiat contractul de credit, fie îşi are reşedinţa în prezent, sau orice altă monedă solicitată de consumator. Instituţia de credit trebuie sa avertizeze consumatorul, în cazul în care ratele periodice variază cu mai mult de 20% în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit şi moneda naţională,  acesta putând să opteze pentru convertirea în moneda care îl avantajeză mai mult, fără a dăuna principiilor legilor şi reglemetărilor interne ale instituţiilor bancare Cursul de schimb la care se efectuază conversia este rata de schimb a pieţei, aplicabilă în ziua realizării conversiei, dacă în contractul de credit nu se specifică altfel. Aceste prevederi se aplică şi contractelor de credit aflate în curs de derulare, creditorii având obligaţia ca, la solicitarea consumatorilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a...

Continuare

Dreptul Insolventei

oct. 12, 14 Dreptul Insolventei

Postat de in Dreptul Insolventei

  Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura insolvenţei; Procedura de inscriere la masa credala; Iniţierea şi susţinerea procedurii insolvenţei voluntare; Asistenţă juridică în cazul proceselor în care se pune problema angajării răspunderii persoanelor fizice din cadrul debitorilor persoane juridice; Asistenţă juridică şi reprezentare în cazul bancrutelor şi a altor infracţiuni din materia insolvenţei; Atragerea raspunderii membrilor organelor de conducere si/sau supraveghere raspunzatoare pentru insolventa debitorului; Asistenta si reprezentare in adunarea/comitetul creditorilor; Asistenta si reprezentare in fata administratorului/lichidatorului judiciar; Reprezentare si asistenta in faza reorganizarii judiciare si a falimentului; Finalizarea procedurii...

Continuare

ABUZUL DE DREPT PROCESUAL

oct. 05, 14 ABUZUL DE DREPT PROCESUAL

Postat de in Drept Civil

Abuzul de drept procesual.  Abuzul de drept procesual se poate manifesta sub multiple forme, cum ar fi: efectuarea unui act procedural în scopul tergiversării judecării procesului sau numai pentru a pune în dificultate partea adversă în probarea unor situaţii; cererea de măsuri asigurătorii excesive, care, prin numărul şi importanţa lor, depăşesc sfera interesului legitim privind conservarea creanţei deduse în faţa instanţei; introducerea contestaţiei la executare exclusiv în scopul şicanării creditorului şi întârzierii punerii în executare a unei hotărâri judecătoreşti; promovarea unei acţiuni în stabilirea paternităţii făcută în scopul şantajării pârâtului, care, în eventualitatea admiterii acţiunii respective, ar fi pus într-o situaţie neplăcută în propria-i familie sau la locul de muncă; promovarea cu rea-credinţă a unei acţiuni în pretenţii de către un creditor a cărui creanţă a fost onorată, dar care încearcă pe această cale să obţină o nouă plată; exercitarea cu mare întârziere a apelului sau a recursului de către partea ce a fost prezentă la pronunţarea hotărârii, profitând de faptul că hotărârea nu i-a fost comunicată, dacă aceasta este făcută în mod deliberat, cu scopul de a obţine despăgubiri cât mai mari. De asemenea, există Abuzul de drept procesual chiar atunci când titularul unui drept subiectiv promovează o acţiune în justiţie, aparent întemeiată, dar care, prin referire la comportamentul pârâtului, se relevă a fi inutilă. Uneori, chiar legea califică anumite acte ca abuzive; de exemplu, în cazul declinării competenţei, trimiterea dosarului instanţei competente sau altui organ cu activitate jurisdicţională competent nu este împiedicată de exercitarea recursului de către partea care a invocat excepţia de necompetenţă ce a fost admisă. Potrivit legii, Abuzul de drept procesual se sancţionează, în principiu, cu obligarea la despăgubiri a celui vinovat de săvârşirea lui; pentru a nu se încălca principiul disponibilităţii, despăgubirile vor fi acordate numai la cerere, nu şi din oficiu. Intrucât niciun text de lege din Cod de proc. civila, nu se referă la condiţiile răspunderii pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuzivă a unui drept procesual, se vor aplica regulile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie (art. 998 C. civ.);...

Continuare

DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SERVICII JURIDICE DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV Consultanta juridica pentru autoritatea publica în fazele premergatoare emiterii actului administrativ. Consultanta juridica in ceea ce priveste raportul clientului cu autoritatile publice centrale si locale. Asistenta juridica si reprezentarea persoanelor fizice si juridice în fata instantei de contencios administrativ si fiscal, in toate fazele procesuale; Redactare actiuni indreptate impotriva autoritatilor publice centrale sau locale; Procese castigate de cabinetul nostru:...

Continuare

PROPRIETATI IMOBILIARE

SERVICII JURIDICE PROPRIETATI IMOBILIARE verificarea legalitatii actelor de proprietate redactarea documentelor pt. inchirierea proprietatii

Continuare