“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

-Thomas Jefferson, 1776

Registrul Comertului. Servicii. Tarife.

TARIFE SERVICII REGISTRUL COMERTULUI Consultanta juridica: 100 lei. Deplasare Registrul Comertului: 150 lei/deplasare. Servicii prestate COST TOTAL Onorariu – Taxe Registrul Comertului TERMEN Bucuresti-Ilfov Bucuresti-Ilfov Autorizare activitati 540 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Actualizare date de identificare 640 RON (include  onorariu si TVA) 3-5 ZILE Inregistrare si autorizare punct de lucru cu Hotarare AGA/Decizie Asociat Unic 500 RON (include taxe la Registru, onorariu si TVA) 3-5 ZILE Prelungire mandat administrator conform act constitutiv 500 RON (onorariu si TVA, nu include taxe)    3-5 ZILE Inchidere punct de lucru 500 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Inchidere punct de lucru si deschidere punct de lucru 575 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Suspendarea/reluarea activitatii 600 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Majorare capital social 700 RON (include onorariu si TVA) taxele se platesc separat 3-5 ZILE Numire administrator 680 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Revocare si schimbare de administrator 650 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Modificare obiect de activitate 750 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Recodificare (actualizare) obiect de activitate 500 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Extindere obiect de activitate 700 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Radiere obiect de activitate 700 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Prelungire sediu social 500 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Schimbare sediu social (in cadrul aceluiasi judet) 700 RON (include taxe la Registru, onorariu si TVA) 3-5 ZILE Schimbare sediu social in alt judet 1000 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Prelungirea duratei de functionare 700 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Schimbare denumire firma 860 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Cesiune Excludere 1 asociat 850 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Cesiune Excludere 1 asociat care era si administrator 950 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Cesiune Includere 1 asociat 1000 RON (include onorariu si TVA) 45 ZILE Cesiune excludere-includere asociat, revocare administrator,numirea unui nou administrator 1500 RON (include  onorariu si TVA) 45...

Continuare

Bilet la ordin completat tardiv, dupa termenul de decadere. Nevalabilitate. Somatie cambiala.

Completarea ilegala a cambiei/biletului la ordin de catre banci sau institutii financiare, cu depășirea termenului de 3 ani de la data emiterii, fara consimtamantul debitorului, determină nevalabilitatea titlului, aceasta procedura facand parte chiar din sfera penalului. În legătură cu biletul la ordin în alb, in doctrina există o controversă legată de posibilitatea ca părțile, printr-un act exterior biletului la ordin, să prelungească termenul de 3 ani în care trebuie completat titlul. Potrivit art. 12 din Legea nr. 58/1934, „posesorul decade din dreptul de a completa cambia in alb dupa trei ani de la data emiterii cambiei, textul fiind aplicabil si biletelor la ordin potrivit art. 106 din acelasi act normativ. De asemenea, Normele Cadru nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin prevede ca, completarea cambiei in alb va trebui sa se efectueze in termen de trei ani de la data reala a emiterii. Nerespectarea acestui termen, este sanctionata cu decaderea din dreptul de a completa biletul la ordin, dupa expirarea acestei perioade, biletul la ordin pierzandu-si forta executorie, decadere ce poate fi invocata atat de catre tragator, cat si de catre oricare dintre debitorii cambiali. Normele BNR nr. 6/1994, prevăd în mod clar și neechivoc că termenul de 3 ani nu poate fi prelungit. Este adevărat că normele BNR nu pot adăuga la lege, insa acestea nici nu stabilesc o altă natură juridică a termenului, fiind perfect valabile in limita domeniului lor de aplicare. Pentru a servi scopului de a garanta plata unor obligații a căror termen depășește limita celor 3 ani de la emiterea cambiei/biletului la ordin, există posibilitatea de a se solicita emiterea unui nou titlu de credit. Prelungirea termenului de 3 ani, este inacceptabila, in opinia noastra, deoarece ar presupune sa recunoastem implicit  dreptul de a renunța anticipat  la efectele decăderii, ceea ce este de neconceput si imposibil in mod legal, prin faptul că banca/institutia financiara, nu poate renunța anticipat la drepturile celorlalți ulteriori semnatari cambiali, căci le-ar agrava situația, prin prelungirea convențională a termenului făcută cu primul beneficiar, fără...

Continuare