“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

-Thomas Jefferson, 1776

SERVICII REGISTRUL COMERTULUI

iun. 26, 18 SERVICII REGISTRUL COMERTULUI

Postat de in Registrul Comertului

Modificarea denumirii Înscrierea sau modificarea emblemei Schimbarea formei juridice Transformarea unei societăţi pe acţiuni într-o SE Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ Schimbarea sediului social în alt judeţ Transferul sediului social al SE într-un alt stat membru Prelungirea duratei de funcţionare Reducerea duratei de funcţionare Modificarea obiectului de activitate Actualizarea obiectului de activitate Modificarea declaraţiilor pe propria răspundere Majorarea capitalului social Reducerea capitalului social Transmiterea părţilor de interes şi a părţilor sociale Suspendarea sau reluarea activităţii Schimbarea membrilor organelor de conducere şi de control Înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare Menţiuni prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare Modificările la actele constitutive ale GIE şi GEIE Modificarea datelor de identificare Numirea lichidatorului în cazul dizolvării judiciare Excluderea sau retragerea asociaţilor Fuziunea uneia sau mai multor societăţi într-o societate pe care o constituie Fuziunea uneia sau mai multor societăţi cu o societate existentă Fuziunea transfrontalieră Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi existente Divizarea parţială a unei societăţi către una sau mai multe societăţi nou constituite Divizarea totală Menţiuni înregistrate pe baza cererii de depunere şi/sau menţionare acte Corectare erori...

Continuare

Dizolvarea societatii in caz de neintelegeri grave intre asociati, care impiedica functionarea societatii (art. 227 alin. 1 lit. e din Legea nr. 31/1990).

Societatile se pot dizolva conform art. 227 din Legea nr. 31/1990 prin a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; c) declararea nulităţii societăţii; d) hotărârea adunării generale; e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii; g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii. Dizolvarea societății comerciale in instanta, în baza art. 227, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 31/1990 reprezintă un remediu pus la dispoziție de către legiuitor pentru situația în care dispare elementul „affectio societatis”, iar activitatea societății nu mai poate fi realizată. Astfel ca neîntelegerile constante si de lunga durata aparute între asociati, neîntelegeri referitoare la continuarea activitatii societatii, ca si neimplicarea vadita a unuia dintre asociati în activitatea societatii, denota o lipsa de coerenta si convergenta de interese între asociatii societatii. O asemenea disociere de interese echivaleaza cu o lipsa a lui affectio societatis, element esential pentru buna desfasurare a unei societati...

Continuare

Registrul Comertului. Servicii. Tarife.

TARIFE SERVICII REGISTRUL COMERTULUI Consultanta juridica: 100 lei. Deplasare Registrul Comertului: 150 lei/deplasare. Servicii prestate COST TOTAL Onorariu – Taxe Registrul Comertului TERMEN Bucuresti-Ilfov Bucuresti-Ilfov Autorizare activitati 540 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Actualizare date de identificare 640 RON (include  onorariu si TVA) 3-5 ZILE Inregistrare si autorizare punct de lucru cu Hotarare AGA/Decizie Asociat Unic 500 RON (include taxe la Registru, onorariu si TVA) 3-5 ZILE Prelungire mandat administrator conform act constitutiv 500 RON (onorariu si TVA, nu include taxe)    3-5 ZILE Inchidere punct de lucru 500 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Inchidere punct de lucru si deschidere punct de lucru 575 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Suspendarea/reluarea activitatii 600 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Majorare capital social 700 RON (include onorariu si TVA) taxele se platesc separat 3-5 ZILE Numire administrator 680 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Revocare si schimbare de administrator 650 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Modificare obiect de activitate 750 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Recodificare (actualizare) obiect de activitate 500 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Extindere obiect de activitate 700 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Radiere obiect de activitate 700 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Prelungire sediu social 500 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Schimbare sediu social (in cadrul aceluiasi judet) 700 RON (include taxe la Registru, onorariu si TVA) 3-5 ZILE Schimbare sediu social in alt judet 1000 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Prelungirea duratei de functionare 700 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Schimbare denumire firma 860 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Cesiune Excludere 1 asociat 850 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Cesiune Excludere 1 asociat care era si administrator 950 RON (include onorariu si TVA) 3-5 ZILE Cesiune Includere 1 asociat 1000 RON (include onorariu si TVA) 45 ZILE Cesiune excludere-includere asociat, revocare administrator,numirea unui nou administrator 1500 RON (include  onorariu si TVA) 45...

Continuare