“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

-Thomas Jefferson, 1776

Dizolvarea si lichidarea voluntara a societatilor

iul. 23, 15 Dizolvarea si lichidarea voluntara a societatilor

Postat de in Articole, Drept Comercial

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind dizolvarea voluntara si lichidarea societatilor Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara Cerere de inregistrare a mentiunii Hotararea AGA sau decizia asociatului unic Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul Dovada achitarii taxelor. Etapa 2 – de radiere (voluntara) Cerere de radiere Certificatul de inregistrare si anexele Situatia financiara de lichidare Hotararea de repartizare a activelor Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul Dovada achitarii...

Continuare

SERVICII JURIDICE DREPT COMERCIAL – înfiintari societati comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) si asociatii familiale; – recuperare creante comerciale; – autorizare persoane fizice; – redactare si certificare contracte de societate si statute de societati comerciale; – redactare si certificare acte aditionale; – înregistrare mentiuni; – înfiintare puncte de lucru, filiale, reprezentante etc.; – reprezentare în fata Oficiului Registrului Comertului; – asistenta juridica în cazul lichidarii judiciare; – asistenta si reprezentare în fata lichidatorilor judiciari si a judecatorului sindic; – consultanta juridica în activitatea curenta; – redactare/avizare contracte comerciale; – asistenta în cadrul negocierilor; – asistenta si reprezentare în litigii comerciale; – asistenta si reprezentare în faza de executare silita; – asistenta si reprezentare în proceduri necontencioase; – asistenta si reprezentare în fata instantelor de arbitraj comercial; – mediere conflicte, conciliere; – realizare/avizare proiecte de finantare (programe europene, fonduri rambursabile sau nerambursabile, credite subventionate...

Continuare