“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

-Thomas Jefferson, 1776

Infiintare Firma in REGIM DE URGENTA.

aug. 14, 14 Infiintare Firma in REGIM DE URGENTA.

Postat de in Intrebari si raspunsuri

Cabinetul de Avocatura LEON & ASOCIATII, printre aproape toate domeniile de practica, se ocupa si cu INFIINTARE FIRME IN REGIM DE URGENTA. In ceea ce priveste executarea operatiunilor ONRC de catre cabinetul LEON & ASOCIATII avem urmatoarele atributii: – Infiintare Firma in regim de urgenta (onorariu, fara taxe Registrul Comertului). –  Redactare (act constitutiv, contract comodat sediu, declaratii, cereri Registrul Comertului) –  Infiintare ONG (asociatie, fundatie, club sportiv) Infiintare firma Inregistrare PFA si Intreprinderi individuale Extindere obiect de activitate CAEN –    Suspendare activitate Schimbare sediu social –    Schimbare administrator Cesiune parti sociale Majorare capital social –   Schimbare denumire/emblema firma Schimbare activitate principala a societatii –   Actualizare date identificare fondatori Prelungire mandat administrator –   Prelungire sediu social Prelungire durata de functionare societate Schimbare sediu social –  Deschidere/radiere punct de lucru –   Dizolvare voluntara firma Fuziune/divizare firma Mentiuni schimbare date de identificare ale...

Continuare

Viza pentru Canada, varianta cea mai eficienta. Viza pentru Federatia Rusa.

Atentie! incepand cu 12 septembrie 2014 se vor modifica taxele pentru anumite categorii de vize. Aflati mai multe la http://go.usa.gov/yGFP Începând cu Noiembrie 2014 Ambasada Canadei in Romania si-a externalizat serviciul de obținere a tuturor tipurilor de viza. Astfel viza poate fi obținută in 2 moduri: aplicare online a întregii proceduri sau depunere fizica a dosarului după completarea formularului standard  online. Timp de procesare: poate dura intre 14 zile si 2 luni din momentul in care avem toate informațiile necesare. Pentru completarea formularului sunt necesare următoarele informații: date personale aplicant si familie inclusiv părinți, frați si surori. Date despre: studii, ultimele locuri de munca, stagiu militar daca exista plus alte date pe care pe vom analiza in funcție de situația Dvs concretă. Vizele se pot obtine prin intermediul nostru de la orice misiune diplomatica sau oficiu consular canadian din strainatate. Noi va oferim suport din primele clipe si pana la ridicarea vizei. Astfel va oferim: stabilirea concretă a eligibilitatii dvs. Pentru obținerea vizei, completare formular si obținere cod bare in funcție de datele furnizate, întocmire dosar si depunere, va oferim  pregătirea  privitoare la ținuta si comportamentul ce trebuie deținute de orice aplicant in fata ofiterului cu care se  va susține interviul. De asemenea noi va ridicam si pașaportul cu viza aplicată după ce este procesat. Tot ce trebuie sa faceți dvs. este sa ne oferiti informațiile necesare completării dosarului si sa va prezentati la...

Continuare

Pagubitii FNI isi pot recupera banii. Proces castigat impotriva AVAS de catre cabinetul de avocatura LEON & ASOCIATII.

aug. 01, 14 Pagubitii FNI isi pot recupera banii. Proces castigat impotriva AVAS de catre cabinetul de avocatura LEON & ASOCIATII.

Postat de in Intrebari si raspunsuri

A FOST CASTIGATA lupta cu AVAS (FNI), (singurul proces castigat impotriva AVAS-ului de pe rolul Tribunalului Bucuresti) Acest domn nu si-a asigurat apararea in prima faza cand AVAS-ul a formulat contestatie la executare, instanta dandu-i castig de cauza, fiind in situatia de a restui banii obtinuti de la AVAS in urma executarii silite. In faza a doua AVAS-ul a solicitat instantei Intoarcerea executarii silite, iar cu ajutorul cabinetului nostru a reusit sa castige procesul, obtinand compensarea celor doua creante dar si cheltuieli de judecata. Mai jos exista solutia instantei. Solutia pe scurt: Admite cererea Dispune întoarcerea executării silite şi obligă pârâtul D. M. la plata sumei de 12.110,27 lei către reclamantă. Compensează creanţele reciproce ale părţilor până la concurenţa sumei de 10.668 lei şi obligă intimatul la plata sumei de 1442,27 lei cheltuieli de executare precum şi a sumei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei de 12.110,27 lei de la data de 05.07.2010 la data de 10.06.2014 precum şi a sumei reprezentând actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei de 1442,27 lei de la data de 10.06.2014 şi până la data achitării integrale a debitului. Admite excepţia lipsei calităţii procesaule pasive a pârâtului BEJ D . Respinge cererea formulatăîmpotriva acestui pârât pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Obligă reclamanta la plata sumei de xxxx lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17 .06.2014            ...

Continuare

Societatile de recuperari creante sunt la LIMITA LEGALITATII.

In cazul in care imprumutatii bancilor ajung in situatia de a fi cesionati catre firme de recuperare pentru intarziere la plata ratelor, pot solicita in instanta constatarea nulitatii absolute a contractului de cesiune pentru neindeplinirea conditiilor de forma si fond, obligatorii pentru incheierea valabila a contractului de cesiune, precum si mentinerea valabilitatii contractului de imprumut. Bancile care nu au avizul BNR care sa le permita efectuarea de astfel de operatiuni, nu pot avea calitatea de cedent in mod valabil, cat timp legea impune limite imperative in acest sens. Astfel, se incalca principiul specialitatii capacitatii de folosinta al institutiilor de credit Cu alte cuvinte cesiunea de creanta realizata de institutiile de credit capata un caracter comercial dar nu figureaza printre activitatile prevazute in obiectul de activitate al acestora, autorizate in conditiile legii. Inopozabilitatea Contractului de cesiune. Conform art. 1393 Cod civil, lipsa notificarii debitorului cedat cu privire la cesiunea Contractului de imprumut bancar, este un motiv pentru care Contractul de cesiune creanta este inopozabil debitorului, lipsa notificarii conducand la ineficacitatea actului juridic. Lipsa notificarii contravine si Deciziei nr. 2852/10.10.2006 a ICCJ care a statuat ca “atata timp cat debitorul nu a fost notificat in scris in legatura cu realizarea acestei cesiuni prin inscrierea contractului la Arhiva de Garantii Reale Imobiliare, cesiunea nu-I este opozabila debitorului”. Pe temeiul art. 6 alin. (2) Noul Cod civil şi al art. 3 din Legea nr. 71/2011, legea în vigoare la data încheierii unui act juridic va reglementa atât efectele trecute, adică efectele care s-au produs sub imperiul ei (principiul neretroactivitătii), cât şi efectele viitoare, adică efectele care se vor produce după intrarea în vigoare a legii noi (ultraactivitatea legii vechi). In lipsa unor derogări exprese în Legea nr. 71/2011, cauzelor de ineficacitate li se aplică legea în vigoare la data încheierii actului juridic, chiar dacă împrejurarea ce a condus la ineficacitatea actului a survenit sub imperiul noii...

Continuare

Conflicte de Munca si solutionarea lor

Prin conflicte de munca se intelege conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca. Pot fi părţi în conflictele de muncă: salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice – agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; sindicatele şi patronatele; alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.   Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate: în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă; în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare disciplinară; în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.  ...

Continuare

Cesiunea contractelor de credit bancar catre societatile de recuperare

In cazul in care imprumutatii bancilor ajung in situatia de a fi cesionati catre firme de recuperare pentru intarziere la plata ratelor, pot solicita in instanta constatarea nulitatii absolute a contractului de cesiune pentru neindeplinireaconditiilor de forma si fond, obligatorii pentru incheierea valabila a contractului de cesiune, precum si mentinerea valabilitatii contractului de imprumut. Bancile care nu au avizul BNR care sa le permita efectuarea de astfel de operatiuni, nu pot avea calitatea de cedent in mod valabil, cat timp legea impune limite imperative in acest sens. Astfel, se incalca principiul specialitatii capacitatii de folosinta al institutiilor de credit. Cu alte cuvinte cesiunea de creanta realizata de institutiile de credit capata un caracter comercial dar nu figureaza printre activitatile prevazute in obiectul de activitate al acestora, autorizate in conditiile legii. Inopozabilitatea Contractului de cesiune. Conform art. 1393 Cod civil, lipsa notificarii debitorului cedat cu privire la cesiunea Contractului de imprumut bancar, este un motiv pentru care Contractul de cesiune creanta este inopozabil debitorului, lipsa notificarii conducand la ineficacitatea actului juridic. Lipa notificarii contravene si Deciziei nr. 2852/10.10.2006 a ICCJ care a statuat ca “atata timp cat debitorul nu a fost notificat in scris in legatura cu realizarea acestei cesiuni prin inscrierea contractului la Arhiva de Garantii Reale Imobiliare, cesiunea nu-I este opozabila debitorului”. Pe temeiul art. 6 alin. (2) Noul Cod civil şi al art. 3 din Legea nr. 71/2011, legea în vigoare la data încheierii unui act juridic va reglementa atât efectele trecute, adică efectele care s-au produs sub imperiul ei (principiul neretroactivitătii), cât şi efectele viitoare, adică efectele care se vor produce după intrarea în vigoare a legii noi (ultraactivitatea legii vechi). In lipsa unor derogări exprese în Legea nr. 71/2011, cauzelor de ineficacitate li se aplică legea în vigoare la data încheierii actului juridic, chiar dacă împrejurarea ce a condus la ineficacitatea actului a survenit sub imperiul noii...

Continuare