I
N
C
A
R
C
A

Blog

Autor leon_user | noiembrie 16 , 2020 | 2

CABINETUL NOSTRU SE OCUPA DE TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE NAȘTERE/ CASATORIE / DECES PENTRU CETĂȚENII CARE AU REDOBÂNDIT SAU CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂȚENIA ROMÂNĂ ȘI NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIU ÎN ROMÂNIA

– termenul de soluționare este de 60 de zile calendaristice

 • Transcrierea se solicită personal sau de către reprezentanul legal (în cazul minorilor), la orice Serviciu de stare civilă din România.
 • Depunerea dosarelor de transcriere se face doar pe baza de programare.
 • În situația în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabilește că au intervenit modificări la numele și/sau prenumele titularului actului, față de documentele ce însoțesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele. Cererea pentru transcriere se depune și se soluționează după clarificarea neconcordanțelor.
 • Persoanele care dețin acte de identitate/pașaport românesc valabil (întrucât au transcris în registrele de stare civilă numai certificatul de naștere), solicită transcrierea certificatului de căsătorie sau transcrierea certificatului de naștere al minorului la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București (în situația în care nu au/au avut domiciliu în România) sau la primăria locului de domiciliu din România.

 

 • Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII
Cerere Minorii în vârstă de peste 14 ani care au redobândit/dobândit cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România pot solicita transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu sau prin unul dintre părinți/reprezentant legal.

 

Declarație

-original

 

Declarație din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.
Declarație domiciliu copil, dacă este cazul

-original

Declarație din care să rezulte domiciliul minorului în cazul în care domiciliul părinților este diferit.
Certificat de cetățenie română

 

-original și fotocopie

Părintele nu poate solicita transcrierea certificatului de naștere pentru copilul minor în baza Certificatului său de cetățenie, ci doar dacă minorul este menționat în Certificatul de Cetățenie al părintelui sau  dacă minorul este titularul  Certificatului de Cetățenie.

Certificatele de cetățenie  în original, se rețin la dosarul de transcriere, urmând a fi restituite titularului împreună cu certificatul de stare civilă românesc.

Pașaport

-original și fotocopie

În cazul cetățenilor ale căror documente de identitate nu conțin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin se solicită traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare și/sau domiciliul ale persoanei;

 

În cazul transcrierii certificatului de naștere al minorilor se solicită actele de identitate/pașapoartele ambilor părinți.

Act de identitate

-original și fotocopie

Certificatul sau extrasul de naștere eliberat de autoritățile străine

-original și fotocopie

În cazul în care certificatul de naștere este redactat în limba română sau este sub formă de extras multilingv, nu este necesară traducerea legalizată a acestuia. În celelalte cazuri se solicită traducerea legalizată a certificatului de stare civilă.

În vederea transcrierii certificatelor de stare civilă se respectă Convențiile/Tratatele României cu alte state privind apostilarea/supralegalizarea actelor de stare civilă.

Nu sunt admise certificate de naștere plastifiate.

Certificat de căsătorie, dacă este cazul

-original și fotocopie

-în cazul transcrierii certificatului de naștere al solicitantului, în vederea stabilirii modificării numelui de familie sau

– în cazul transcrierii certificatului de naștere al minorilor se solicită certificatul de căsătorie al părinților.

 

În cazul în care certificatele de stare civilă nu sunt întocmite cu utilizarea alfabetului latin, acestea trebuie traduse.

Certificat de naștere părinți, în cazul minorilor

-original și fotocopie

În cazul în care certificatele de stare civilă nu sunt întocmite cu utilizarea alfabetului latin, acestea trebuie traduse.

 

 

Proces-verbal, dacă este cazul

 

Solicitantul trebuie să asigure un traducător autorizat/interpret autorizat în cazul în care este necunoscător al limbii române sau surdo-mut;
ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC
DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII
Cerere  
Pașaport -original și fotocopie  
Procura specială autentificată,  (original) dacă este cazul

și

Actul de identitate al împuternicitului

-original și fotocopie 

Certificatul se poate ridica și prin împuternicit cu procură specială aceasta se prezintă în original, cu specificarea: “PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE ROMÂNESC”. Procura se poate face la un notar public din ţară ori din străinătate sau de oficiul consular român. În cazul în care este eliberată de un notar din străinătate aceasta trebuie să poarte apostila/supralegalizarea și să aibă traducere legalizată, după caz.

 

2 COMMENTS

 • Alla Beniaminova

  Buna ziua!
  Eu am redobândit cetățenia română in Noiembrie 2021 impreuna cu copii si am primit certificatele de cetatenie.
  Acum am nevoie sa înregistrez certificatulele de naștere în Registrul de Stare Civilă din România pentru mine si copii si de asemenea certificatul de divort, si certificatul de casatorie.
  Spuneti-mi va rog daca oferiti asa servicii si costul serviciilor.
  Multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti