I
N
C
A
R
C
A

Blog

Autor leon_user | septembrie 11 , 2023 | 0

LEGISLAŢIE
 Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor
fizice;
 Hotărârea Guvernului nr.419/2017 privind normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice;
 Hotărârea Guvernului nr. 11/2016 privind constituirea comisiilor de
insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr.
151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
GHIDUL INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE
CE ESTE INSOLVENTA?
 Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru
plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente. Insolvenţa
debitorului se prezumă atunci când acesta, după trecerea unui
termen de 90 de zile de la data scadenţei, nu a plătit datoria sa
faţă de unul sau mai mulţi creditori.
GHIDUL INSOLVENTEI PERSOANELOR FIZICE
CARE ESTE CUANTUMUL MINIM AL DATORIILOR?
Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al datoriilor scadente ale
debitorului necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere
a procedurii insolvenţei pe bază de plan de rambursare a datoriilor
sau a procedurii judiciare de insolvenţă prin lichidare de active;
aceasta este de 15 salarii minime pe economie.

 

Nu poate beneficia de această lege
Debitorul care:
 a determinat sau a înlesnit ajungerea în stare de insolvenţă, cu intenţie
sau din culpă gravă. Se prezumă a fi avut acest efect:
1. contractarea, în ultimele 6 luni anterior formulării cererii de deschidere a
procedurii insolvenţei, a unor datorii care reprezintă cel puţin 25% din
valoarea totală a obligaţiilor, cu excepţia obligaţiilor excluse;
2. asumarea, în ultimii 3 ani anterior formulării cererii, a unor obligaţii
excesive prin raportare la starea sa patrimonială, la avantajele pe care le
obţine din contract ori la ansamblul circumstanţelor care au contribuit
semnificativ la incapacitatea debitorului de a-şi plăti datoriile, altele decât
cele datorate de către acesta persoanelor cu care a contractat astfel;

PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENTA A PERSOANEI FIZICE NE PUTETI CONTACTA PE ADRESA DE EMAIL avocat_leon@yahoo.com

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti