Blog

Autor av. Carmen Leon | mai 27 , 2016 | 0
Retragerea judiciara. In lipsa unor prevederi in actul constitutiv sau cand nu se realizeaza acordul unanim, asociatul se poate retrage, pentru motive temeinice, doar in baza unei hotarari a tribunalului. Acţiunea în retragerea asociatului este un mijloc procedural reglementat de lege în favoarea acţionarului care doreşte să se retragă din societate, în condiţiile în care lipsesc din actul constitutiv dispoziţiile cu privire la instituţia retragerii sau nu s-a realizat acordul tuturor celorlalţi asociaţi cu privire la aceasta. Este o acţiune personală, în reziliere parţială, pe cale judecătorească, a contractului de societate. Este reglementat de art. 226 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990, republicată. Se aplică în cazul societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, precum şi grupurilor de interes economic. Competenţa aparţine tribunalului locului unde societatea îşi are sediul principal.
Reprezintă motiv temeinic care justifică dorinţa asociatului de a se retrage, de exemplu, simplul fapt că societatea este constituită pe durată nedeterminată;
Un temei suficient pentru o retragere judiciară este, în condiţiile imposibilităţii de a cesiona terţilor părţile de interes deţinute din cauza lipsei unor clauze în acest sens în actul constitutiv, respingerea de către ceilalţi asociaţi a ofertei rezonabile de vânzare a părţilor de interes.
 Neintelegerile grave dintre asociati reprezinta un motiv temeinic in virtutea caruia asociatul se poate adresa instantei de judecata pentru a solicita pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate retragerea sa din societate”.
„In cazul unei retrageri judiciare, taxele aferente vor fi suportate de catre asociatul care solicita constatarea retragerii sale din societate, precum si plata contravalorii partilor sociale. Singurele costuri care pot fi determinate la acest moment sunt: taxa de timbru pentru constatarea retragerii asociatului 20 lei, iar raportat la plata contravalorii partilor sociale taxa de timbru este in functie de valoarea acestora. La acestea se vor adauga toate celelalte costuri variabile privind onorarii avocati, experti si alte taxe judiciare”.
In cazul retragerii pe cale judecatoreasca, instanta va dispune, prin aceeasi hotarare, si cu privire la structura participarii la capitalul social a celorlalti asociati.
Retragerea unui asociat dintr-un SRL produce urmatoarele efecte:
  • pierderea calitatii de asociat a celui care s-a retras; el va deveni tert in raport cu societatea din care s-a retras;
  • pierderea drepturilor ce deriva din calitatea de asociat;
  • asociatul retras are dreptul la o cota parte din patrimoniul societatii sau la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia;
  • asociatul ramas raspunde de pierderi si ramane obligat fata de terti pentru operatiile facute de societate, pana la data retragerii.
    In cazul admiterii cererii, retragerea asociatului va avea ca efect dizolvarea societăţii, dacă numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, cu excepţia cazului când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. Instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi. Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal. Temeiul de drept este dat de art. 226 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti