Blog

Autor leon_user | septembrie 13 , 2021 | 0

Cabinetul nostru se ocupă de înnoirea buletinului pierdut, expirat etc

Acte necesare

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • buletinul de identitate;
  • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
  • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate 7 LEI LA GHISEU

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.
In situația cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara în care se află solicitantul. In cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.
Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti