Blog

Autor av. Carmen Leon | martie 27 , 2015 | 5

Expertii nostri in executare silita vin in intampinarea dumneavoastra in vederea anularii executarii silite prin urmatoarele posibilitati oferite de vechiul dar si de noul cod de procedura civila :

 • CONTESTAREA EXECUTARII INSASI
 • CONTESTAREA ORICARUI ACT DE EXECUTARE SILITA
 • CONTESTAREA INCHEIERILOR DATE DE CATRE EXECUTORUL JUDECATORESC
 • CONTESTAREA INTELESULUI , INTINDERII SI APLICARII TITLULUI EXECUTORIU
 • CONTESTAREA INCHEIERII DE INCUVIINTARE A EXECUTARII SILITE

Contestaţiile se fac cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată.

În situația în care executarea silită a început sub imperiul legii vechi, iar după intrarea în vigoare a NCPC, se formulează contestație la executare, ori alte proceduri judiciare în legătură cu executarea silită,  legea aplicabila va fi legea veche, nefiind  un „proces” nou, supus legii noi.

Stabilirea legii aplicabile se va face pentru fiecare fază a procesului civil în parte, însă, odată stabilită, va guverna respectiva fază, în integralitatea sa.

În cazul executării silite, va fi aplicabilă legea în vigoare la data depunerii cererii de executare silită la executorul judecătoresc, concluzie care se impune, prin raportare la dispozițiile art. 622 alin. 2 NCPC, din care rezultă că executarea silită începe odată cu sesizarea organului de executare.

ONORARII ORIENTATIVE – CONTESTATIE LA EXECUTARE SILITA

 1. Pentru creanţele intre 4.000 lei – 10.000 lei, onorariul minim este de 2.000 lei plus un procent de 10% din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 1. Pentru creanţele intre 10.000 lei – 50.000 lei, onorariul minim este de 3.000 lei plus un procent de 4% din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 1. Pentru creanţele intre 50.000 lei – 80.000 lei, onorariul minim este de 5.000 lei plus un procent de 3% din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 1. Pentru creanţele intre 80.000 lei – 100.000 lei, onorariul minim este de 59.000 lei plus un procent de 2% din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 1. Pentru creanţele intre 100.000 lei – 400.000 lei, onorariul minim este de 6.300 lei plus un procent de 1% din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite;
 2. Orice serviciu suplimentare judiciar si extrajudiciar, se va tarifa suplimentar.
 3. Toate cheltuielile de judecata se restituie dupa castigarea procesului.

Pentru relatii tel. 0723646221; avocat_leon@yahoo.com

Contestatii castigate de cabinetul nostru:

http://portal.just.ro/4/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=400000000344503&id_inst=4

http://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000436095&id_inst=300

http://portal.just.ro/204/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20400000000059022&id_inst=204

http://portal.just.ro/196/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19600000000150506&id_inst=196

Autor av. Carmen Leon | martie 21 , 2015 | 8

Reabilitarea este o institutie de drept penal care are rolul de a inlatura in anumite conditii expres prevazute de codul penal, consecintele condamnarii unei persoane care a savarsit o infractiune penala. Reabilitarea poate fi de drept sau judecatoreasca.

Reabilitarea de drept
Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată  sub supraveghere, dacă  în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune.

Reabilitarea de drept operează, în cazul unor condamnări de mică gravitate, la pedeapsa amenzii sau la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani. În noul cod penal este prevăzută și reabilitarea de drept în cazul pedepselor cu închisoarea a căror executare a fost suspendată sub supraveghere.

Reabilitarea judecătorească

Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţă, după  împlinirea următoarelor termene:
a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani;
b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată  sau înlocuită  cu pedeapsa închisorii;
d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, considerată executată  ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate.

Calculul termenului de reabilitare

Data de la care începe să se socotească termenul de reabilitare este data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau data la care aceasta s‐a stins prin prescripția executării pedepsei.
Cererea de reabilitare judecătorească  se admite dacă  cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:

a) nu a săvârşit o altă  infracţiune în intervalul legale de timp;
b) a achitat integral cheltuielile de judecată  şi  şi‐a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară  de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să  le îndeplinească sau când partea
civilă a renunţat la despăgubiri.

Legea   nr. 302 din 28 iunie 2004   * republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Potrivit Legii nr. 302/2004 modificată, România are o serie de obligatii internationale in materie penala (extradare, transmitere a cazierului, recunoastere si executare a hotararilor penale, de transferare a persoanelor condamnate). Astfel, este obligată să comunice extrasele şi informaţiile din cazierele judiciare, care-i sunt solicitate de autorităţile judiciare ale unui Stat străin solicitant şi care sunt necesare într-o cauză penală, în aceeaşi măsură în care acestea pot fi comunicate autorităţilor judiciare române într-o situaţie similară. Informaţiile din cazierele judiciare trebuie să fie transmise de serviciul specializat al Ministerului Justiţiei, în conformitate cu Articolele 1872 şi 1873 din secţiunea privind AJR în general a Legii nr. 302/2004 modificate. Articolul 1872 alin. 1 al legii obligă România să informeze un Stat străin cu privire la toate condamnările penale şi măsurile ulterioare luate cu privire la cetăţenii respectivului Stat străin, aşa cum au fost acestea introduse în cazierele judiciare.

De asemenea, informaţiile similare, primite din partea autorităţilor competente ale Statelor străine în cadrul schimbului de informaţii, trebuie să fie primite de Ministerul Justiţiei, care are sarcina de a le transmite autorităţilor competente, în vederea luării de măsuri în conformitate cu competenţele lor, în ceea ce priveşte recunoaşterea şi, respectiv, înregistrarea hotărârilor penale străine (Articolul 1873 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 modificată).

 

Astfel ca, orice amenda penala sau infractiune savarsita in statele membre U.E., va fi transmisa si regasita in cazierul din Romania.

Reabilitari efectuate prin cabinetul nostru de avocatura:

http://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000315013&id_inst=302

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti