I
N
C
A
R
C
A

Blog

Autor av. Carmen Leon | decembrie 28 , 2014 | 0

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei  26.08.2019, vehiculele staţionate neregulamentar pe drumurile publice care fac parte din reţeaua principală de străzi a municipiului Bucureşti vor putea fi ridicate, transportate, depozitate şi eliberate, în conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin prezenta hotărâre”

În iunie a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București Hotărârea privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București.

Prin acest act normativ, PMB reglementează ridicarea mașinilor parcate ilegal pe străzile principale din Capitală. Începând cu anul 2017, mai multe orașe din România au început să reglementeze ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar, iar în ceea ce privește Capitala, doar anumite sectoare aveau stabilite reguli pentru ridicarea mașinilor. Concret, actul adoptat de PMB se aplică pentru străzile principale ale Capitalei și conține, printre altele, informații despre procedura de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar și tarifele de eliberare a mașinilor. Hotărârea se aplică de azi în mod oficial.

Activitățile de ridicare vor fi fi efectuate de angajați ai Companiei Municipale Managementul Transportului București și vor trebui să se desfășoare în condiții de siguranță, cu mijloace de ridicare și transport care să asigure siguranța vehiculului în timpul acțiunii desfășurate. Vehiculele de ridicare trebuie să asigure ridicarea completă pe platformă atât a vehiculelor, cât și a remorcilor sau rulotelor și transportul lor în siguranță până la locul de depozitare. În caz de daune produse ca urmare a acțiunii de ridicare sau transport, operatorul va fi cel care va răspunde în mod direct față de proprietari.

Măsurile hotărârii se vor aplica în cazurile prevăzute de articolul 143 al HG nr. 1391/2006, respectiv:

  • în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
  • în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă“ şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
  • pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6;
  • în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
  • în pante şi în rampe;
  • în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă“, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia „Zona de staţionare cu durată limitată“ peste durata stabilită.

Hotărârea mai prevede și ce trebuie făcut în cazul în care în mașina care urmează a fi ridicată sunt vizibile persoane. În acest caz, nu se va dispune ridicarea vehiculului sau va fi încetată, în cazul în care acțiunea a început deja. Dacă, în schimb, în mașină există persoane care nu sunt vizibile agenților, responsabilitatea este doar a proprietarului/utilizatorului mașinii.

Totodată, dacă proprietarul mașinii se prezintă la locul ridicării înainte de a fi inițiat transportul la locul de depozitare și dacă acesta este de acord să suporte pe loc cheltuielile efectuate, atunci procesul va fi oprit.

Eliberarea vehiculului se va face numai proprietarului/deținătorului/utilizatorului legal care trebuie să prezinte actele ce atestă dreptul de proprietate sau folosință a mașinii și numai după achitarea tarifelor de ridicare. Tarifele de ridicare sunt 200 de lei pentru vehiculele cu masă totală de până în cinci tone și 270 de lei pentru vehiculele cu masă totală care depășește cinci tone.

Pe lângă tarifele de ridicare, proprietarii care vor să își recupereze mașinile vor mai trebui să plătească și un tarif de transport de 150 de lei pentru vehiculele de până în cinci tone și de 200 de lei pentru vehiculele mai mari de cinci tone.

Tariful de depozitare va fi de 150 de lei pe zi, iar calculul se va face pe intervale de 24 de ore începând cu data și ora depozitării, nefracționat.

De asemenea, actul mai reglementează și locurile de depozitare ale mașinilor ridicate, iar aceste spații trebuie să îndeplinească cumulativ condiții precum să aibă un teren nivelat și prevăzut cu structură rutieră care să permită depozitarea, să fie iluminat pe timpul nopții și asigurat cu sistem de supraveghere video și cu pază permanentă și să se afle pe raza municipiului București.

Codul Rutier prevede că „poliţia rutieră poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorului drumului public, după caz.”

In instanţă, a fost contestată legalitatea unor hotărâri emise de consiliu local, prin care s-au adus modificări Codului Rutier. Concret, pentru că amenzile primite de şoferi erau contestate uşor, iar instanţele dădeau decizii favorabile, mai multe consilii locale au decis să aducă modificări la Codul Rutier.

Potrivit uneia dintre aceste modificări, nu mai era necesară prezenţa unui poliţist rutier pentru asistarea firmei care ridică maşinile parcate ilegal, ci doar a agentului de la Poliţia comunitară. Astfel, nu se mai emitea un proces verbal de contravenţie, ci o dispoziţie de ridicare, care nu putea fi contestată în instanţă.

Instanţele de judecată – ultima fiind Curtea de Apel, unde s-a judecat ultima etapă procesuală – au decis că un act normativ cum este Codul Rutier nu poate fi modificat decât prin lege sau prin ordonanţă, nu printr-o hotărâre de consiliu local.

Si autorităţile din tara au reglementat ridicarea maşinilor prin Hotărâri ale Consiliilor Locale, ceea ce este ilegal, programul de ridicare putând fi adoptat doar în urma unei Hotărâri a Guvernului României.

Sentinte castigate de catre cabinetul nostru:

http://portal.just.ro/258/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=25800000000046783&id_inst=258

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000284299&id_inst=299

SEDIUL PRINCIPAL


Sos. Viilor 78-88, bloc 103, sc. 3, sector 5, Bucuresti